Project description

Download detailed project desrciption in PDF format.

Neville Chamberlain

(18 March 1869 – 9 November 1940) was a British Conservative politician who served as Prime Minister.

Chamberlain is best known for his appeasement foreign policy, and in particular for his signing of the Munich Agreement in 1938, conceding the Sudetenland region of Czechoslovakia to nazi Germany.

Édouard Daladier

(1884–1970) was a French Radical politician and the Prime Minister of France at the start of the Second World War.

Daladier's last government was in power at the time of the negotiations preceding the Munich Agreement, when France backed out of its obligations to defend Czechoslovakia against nazi Germany.

Adolf Hitler

(20 April 1889 – 30 April 1945) was an Austrian-born German politician and the leader of the Nazi Party (NSDAP). He was chancellor of Germany from 1933 to his dead in 1945.

His antisemitic policies and racially motivated ideology resulted in the deaths of at least 5.5 million Jews, and millions of other people deemed racially inferior.

He directed the invasion of Poland in September 1939, resulting in the outbreak of World War II in Europe.

Benito Mussolini

(29 July 1883 – 28 April 1945) was an Italian politician, journalist and leader of the National Fascist Party, ruling the country from 1922 to his ousting in 1943.

Interaktivní mapa

Předválečné hranice Německa a jeho v čase se stupňující územní nároky bude zobrazovat interaktivní mapa.

Pomocí časového posuvníku si návštěvník postupně prohlédne obsazení Alsaska-Lotrinska, anšlus Rakouska až po zabraní Sudet. Návštěvník si bude moci kliknout na jednotlivé země a dozvědět se více dobových informací.

Partner of the project

  • MČ Praha 12
  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  • Český rozhlas 4 Plus

Ukázka: Peace in our time?

Otto Olejár a Jan Němec, režiséři, absolventi FAMU, českoslovenští exulanti v Británii natočili v r. 1988 dokument „Peace in Our Time?“.

Tento film považujeme za důležité odvysílat a získali jsme veškerá práva k jeho užití od autora a producenta.

„Přináším vám mír pro naše časy“, říká Chamberlain v podání Johna Cleese (jednoho z Monty Python), aby mu dohodu z Mnichova vítr vzápětí vyfoukl z ruky...

Hudbu k tomuto dokumentu napsal a nahrál legendární Eric Clapton.

Rozpad ČSR

Dne 1. října 1938 okleštěním první republiky vznikla druhá republika. Sudety byly připojeny k Německu (Třetí říši). Těšínsko bylo připojeno k Polsku. Užhorod, Mukačevo a jižní Slovensko byly na základě První vídeňské arbitráže připojeny k Maďarsku.

  • 14. března 1939 vznikl rozhodnutím Snemu Slovenskej krajiny samostatný Slovenský štát.
  • 15. března 1939 byly obsazeny české země Třetí říší.
  • 16. března 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava.